Üzv ol

Üzvlük Müqaviləsi

Üzv olaraq qəbul edildiyim təqdirdə, aşağıdakı məsələlərlə razıyam:

1. Mən Ersag Organızatıon Ltd. Şti.-nin müstəqil bir üzvüyəm.

2. Mən öz adımdan fərdi şəkildə hərəkət edirəm və yaşım 18 yaşdan çoxdur.

3. İstehlak məhsullarının satışı işində müstəqil işləyirəm. İstənilən məqsəd üçün Ersag Organization Ltd.Şti şirkətinin əməkdaşı və ya nümayəndəsi deyiləm. Alacağım maaşın (edəcəyim satış müqabilində mənə verilən satış mükafatı) iş vaxtı və şansımdan deyil, satışdan və komandanın fəaliyyətindən asılı olduğunu qəbul edirəm və bütün vergilərin, mənfəət vergisi də daxil bütün vergilərin mənə aid olduğunu və tərəfimdən ödəniləcəyini qəbul edirəm.

4. Vergi daxil olmaqla, sifariş məhsulu ilə bütün məhsul alışlarını kredit kartı və ya şirkət hesabına bank köçürməsi yolu ilə ödəyəcəyəm.

5. Üzv və Ersag Organization Ltd. Şti arasında yarana biləcək hər cür mübahisələrdə Türkiyə Respublilası qanunlarının qüvvədə olduğunu və Denizli məhkəmələrinin səlahiyyətli olduğunu qəbul edirəm ;

6. Ersag Organizasyon Ltd Şirkətin bütün məhsulları üçün qiymət, mükafat, qazanc, marketinq və s. dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

7. Müstəqil üzvlər mükafatlarını şirkət prinsiplərinə uyğun olaraq mövcud marketinq sisteminə uyğun olaraq alacaqlar.

8. Məhsulların kataloq qiymətini dəyişdirən üzvün üzvlüyü; bu hərəkət sübut olunduqda ləğv edilir.

9. Mükafatlar iş ayının son iş günündən sonrakı ayın 20-dən 25-dək ödənilir.

10. 80 manatlıq və yuxarı qiymətli sifarişlərdə kargo pulsuzdur. 80 manatdan az sifarişlərdə isə  kargo qiyməti 5 manatdır.

11. Ersag Organization Ltd. Şti-nin üzvü olaraq endirimli məhsullar almaq hüququ əldə edirsiniz, bu endirim nisbətləri Ersag Organization Ltd. Şti-nin şəbəkə marketinq sistemindəki özünün yaratdığı karyerası ilə adlandırılır.

12. Bu karyeralar; 10 %, 15 %, 21 %, rəhbər köməkçisi 27 %, rəhbər 33 % nisbətindədir. Bu karyeralara heç bir vəzifə, səlahiyyət və ya nümayəndəlik verilmir. Üzvlərin hər cür qanuni hərəkətləri və qanuni aktları, sözləri və hərəkətləri yalnız həmin üzvün şəxsi fikri və hərəkətidir və Ersag Organization Ltd. Şti  hər hansı bir şəkildə məsuliyyət daşımır. Bu hərəkətlərdən və əməliyyatlardan irəli gələn hər cür inzibati, qanuni və cərimə məsuliyyəti həmin üzvə aiddir. Ersag Organization Ltd. Şti şirkəti bu hərəkətlər və əməliyyatlar səbəbindən hər hansı bir şəkildə zərər görərsə, bu ziyanı həmin üzvdən qanuni mənafeyi ilə birlikdə almaq hüququ vardır.

13. Ersag Organization Ltd. Şti-nin üzvləri endirimli məhsul almaq hüququ olan insanlar olduğu üçün üzvlüyünü istənilən vaxt ləğv edə bilərlər. Bunun üçün heç bir ödəniş edilmir.

14. Özləri üçün yeni üzvlərin yaradılması nəticəsində üzvlər ay ərzində üzv yaratma/ məşğulluq göstəricilərinə görə bonuslar qazanırlar. Fəaliyyət tələbini yerinə yetirməyən üzvlər heç bir halda qurduqları komandadan bonus qazana bilməzlər.

15. Üzvün aktiv olması üçün 10 % karyera bir (1), 15 % karyera iki (1), 27 % karyera üç (2), rəhbər köməkçisi (3) və beş (4) aktivlik göstərmək məcburiyyəti varkən, bu aktivlik həmin ay müddətində öz fərdi alımları ilə yaxud da həmin ay ərzində yeni üzv etdiyi üzvün iki balı əlavə edildiyi təqdirdə etibarlı hesab edilir.

16. Ersag Organization Ltd. Şti. bir üzv olaraq, üzvlər fərqli karyeralara gəlsələr də, öz seminarlarını və iclaslarını şəxsən etməlidirlər. Ersag Organization Ltd. Şti. təşkil etdiyi seminarlarda üzvlər karyeralarından asılı olmayaraq seminar haqqını ödəmədən seminarlardan faydalana bilərlər. Ersag Organization Ltd. Şti. karyerasından asılı olmayaraq üzvlərindən heç birinə təlim, seminar üçün əlavə haqq ödəmir.

17. Sifarişimdə göstərdiyim başlıq üzv nömrəsi və Türkiyə Respublikasının şəxsiyyət nömrəsinin doğru olduğunu bəyan edirəm. Hər hansı bir səhv təqdimat zamanı Ersag Organization Ltd. Şti məsuliyyət daşımır və məsuliyyət mənə aiddir.

18. Üzv olaramsa, Ersag Organizasyon Ltd. Şti şəxsi məlumatlarımın lazımi şəxslər və ya təşkilatlarla işlənməsi, saxlanması və bölüşdürülməsini qəbul edirəm və bəyan  edirəm.

19. Həyat yoldaşımın və eyni soyadlı övladlarımın (anamın/ atamın) eyni/ oxşar məhsul istehsal edən şəbəkə iş sisteminə sahib olan hüquqi və ya fiziki şəxslərin,in başqa bir sponsorunun üzvü olmadığını elan edirəm. Bunun əksi ilə əlaqədar hallar mövcuddursa, düzəlişin ediləcəyini və müvafiq tədbirlərin tətbiq olunacağını qəbul edirəm.

20. Ersag Organization Ltd. Şti-nin müstəqil üzvü/ müştərisi, sosial mediada e-ticarət saytlarında və ya fərqli kanallarda satış etmək istəsə, "alındıqdan sonra burada müəyyən edilmiş müddəalar çərçivəsində ersag məhsulları sata bilər." ersag e-ticaret satış təsdiq sənədi "söz mövzusu müqavilənin imzalanmasının ardından. Üzv bu satışları ersağın təyin etdiyi kataloq/ pərakəndə satış qiymətləri ilə etməlidir. Üzv məhsulları Ersag Organization Ltd. Şti-nin kataloqda müəyyən etdiyi pərakəndə qiymətə satmalıdır. Üzv, Ersag Organization Ltd. Şti-nin kataloqda müəyyən etdiyi qiymətləri xaricində fərqli bir qiymətə sata bilməz və endirimlər, promasiyalar, kampaniyalar tətbiq edə bilməz və üzv Ersag Organization Ltd. Şti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş kataloqdakı satış qiymətində hər hansı bir endirim/ güzəşt etmək istədiyi zaman şirkətimizə yazılı olaraq xəbər verməli, şirkətimiz tərəfindən uyğun hesab edilərsə, şirkət tərəfindən müəyyən edilmiş endirim dərəcəsi ilə satılmalıdır. Üzvün bütün bu qaydaları pozaraq öz təşəbbüsü ilə endirimlər, kampaniyalar və promasiyalar tətbiq etdiyi müəyyən olunarsa, Ersag Organization Ltd. Şti ilə üzvlük müqaviləsi birtərəfli qaydada ləğv ediləcək və şirkətimiz digər şəxslərin hüquqlarını qorumaq üçün qanuni hüquqlarını qoruyacaqdır.

21. Üzv, e - ticarət saytları, Ersag Organization Ltd. Şti

22. Üzvün üzvlük müqaviləsinin maddələrində göstərilən qaydaları tətbiq etməsi halında, müstəqil üzv tərəfindən edilən hər cür satışda (elektron ticarət kanalları daxil olmaqla) istehlakçıya məhsul və xidmət dəstəyi veriləcəkdir.

23. Üzvün elektron ticarət mühitində həyata keçirəcəyi satışlarda sona çatma tarixinə altı (6) aydan az olan məhsul satılmayacaq.

24. Elektron ticarət saytlarında ediləcək satışlarda məhsul; istifadəyə dair təlimatlar, sağlamlıq və təhlükəsizlik xəbərdarlıqları ilə bağlı bütün izahatlar ətraflı şəkildə veriləcəkdir. Bu şərtlərə cavab verməyən hər hansı bir məhsul burada satıla bilməz. Bundan əlavə, üzvlər yalnız "ersag e-ticarət satış təsdiqləmə sənədi" aldıqdan sonra onlayn satış edə biləcəklər. əks halda bütün məsuliyyət aidiyyəti şəxsin (üzvün) üzərinə düşür

25. Elektron ticarət saytlarında edilən satışlarda, Ersag Organization Ltd. Şti tərəfindən təmin edilən (məhsulla bağlı problem olduqda) mübadilə yoxdur. Şirkətimizin tərəf müqabili şirkətimizin üzvü olan üzv/ müştəridir. Bu şəkildə edilən bütün satışların məsuliyyəti üzvə aiddir.

26. Elektron ticarət saytlarında, sosial media platformalarında, fərqli kanallarda, satış və qiymət siyasətinin xaricində satış həyata keçirən bir şəxs, hesab və ya üzv müəyyən edildikdə, bu vəziyyəti təxirə salmadan bildirməyə borcludur.

27. Ersag Organization Ltd. Şti məhsulları elektron ticarət saytlarının başlatdığı kampaniyalara və endirimlərə daxil edilə bilməz. Müstəqil üzvün istəyi və elektron ticarət saytları tərəfindən edilən fərdi təkliflər əleyhinə aparılan kampaniyalar qəbul edilməyəcək və bu vəziyyətdə müstəqil üzv, mağazasını bağlayacağını və elektron məhsullarının satışını dayandıracağını qəbul edib bəyan edir və öhdəsinə götürür.  

28. Üzvü, elektron ticarət saytlarında, şəxsi veb saytlarında və sosial media platformalarında mağazalarında fərqli bir şəbəkə marketinq məhsullarını və fərqli markanın ekvivalent məhsullarını sata və ya reklam edə bilməz.

29. Sistemimizdə 33 % (müdir) karyerasında isə eyni iş xətti olduğuna görə fərqli bir network (şəbəkə) marketinq şirkətində üzvlük qeydi ola bilməz. Əks davranışın aşkarlanması halında üzvlüyünə son veriləcəkdir.

30. Ersag Organization Ltd. Şti-nin bütün məhsulları barkodludur və istehsal zəncirindən son istifadəçiyə qədər izlənildiyindən, hər hansı bir məhsulun elektron ticarət zamanı elektron ticarət saytlarında bu qaydalara zidd olaraq satıldığı məlum olarsa, bu məhsulu Ersag Organization Ltd. Şti-dən ilk olaraq əldə edən şəxsin Ersag Organization Ltd. Şti ilə üzvlük müqaviləsi tək tərəfli olaraq ləğv edilir.  

31. Üzvü olduğum/ üzv olmaq üçün müraciət etdiyim Ersag Organization Ltd. Şti-nin satış siyasətinə uyğun olaraq, istehsal etdiyi məhsullarının istifadəsinin şifahi ifadəyə əsaslanması və marka qoruma strategiyası səbəbindən şirkətin üzvü olmayan hər hansı bir şəxsə məhsul vermədiyini, məhsulların satışının şirkətin müəyyən etdiyi  üzv satış qiyməti ilə həyata keçirilməsinin lazımlı olduğunu, əks davranışlardan dolayı 6102 saylı Türk Ticarət Qanununun 54 və digər maddələrinə əsasən haqsız rəqabət hesab edildiyi mənə məlumdur.

32. Rəsmi saytımız olan “www.ersag.com.tr” xaricində, sosial mediadan və digər satış platformalarından (facebook, instagram, letgo, git git, n11, hamısı burada, trendyol və s.) əldə edilən məhsullarımızın geri qaytarılması və dəyişdirilməsi ilə əlaqədar şirkətimiz heç bir zəmanət vermir.

33. Ersag Organization Ltd. Şti şirkətinin məhsullarını Ersag Organization Ltd. Şti-nin rəsmi web saytındakı nəşr edilən məsələlər istisna olmaqla və həmçinin müvafiq nazirliklərin nəşr etdikləri təlimatlar və əsasnamələr və istənilən qanunvericilik əsasında reklamını və tanıtımını həyata keçirməyəcəyimi qəbul edirəm və öhdəmə götürürəm.

 

* 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Haqqında Qanunun 10-cu maddəsi ilə məlumatlandırma öhdəliyinin yerinə yetirilməsində riayət ediləcək prosedur və əsaslar haqqında bildiriş çərçivəsində məlumatlardan məsul şəxs qismində Ersağ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tərəfindən hazırlanan üzv işıqlandırma mətnini oxumaq üçün daxil olun.

       * Üzvün açıq razılıq mətninə daxil olmaq üçün buraya daxil olun.

Ersag Organization Ltd. Şti şirkətinin üzvü/ müştərisi olduqdan sonra bu cür satışlar etməyəcəyimi, bu öhdəliyimə zidd hərəkət etməyim şirkət tərəfindən müəyyən edildiyi zaman şirkətin qeydlərini dəlil olaraq qəbul etdiyimi və mənə qarşı qaldırılacaq bütün məhkəmə iddialarını indidən qəbul etdiyimi, üzvlüyə dair müraciətimi şirkət prinsipləri haqqında və bu bu məsələlər barədə məlumatlandırılmış olaraq və tamamilə özü sərbəst iradəmlə, heç bir təzyiq altında olmadan qəbul edirəm, bəyan edirəm və öhdəmə götürürəm.