Üzv ol

Üzvlük Müqaviləsi

Üzv olaraq qəbul edildiyim təqdirdə, aşağıdakı məsələlərlə razıyam:

1. Mən Ersağ Azərbaycan MMC. Şti.-nin müstəqil bir üzvüyəm.

2. Mən öz adımdan fərdi şəkildə hərəkət edirəm və yaşım 18 yaşdan çoxdur.

3. İstehlak məhsullarının satışı işində müstəqil işləyirəm. İstənilən məqsəd üçün Ersağ Azərbaycan MMC.Şti şirkətinin əməkdaşı və ya nümayəndəsi deyiləm. Alacağım maaşın (edəcəyim satış müqabilində mənə verilən satış mükafatı) iş vaxtı və şansımdan deyil, satışdan və komandanın fəaliyyətindən asılı olduğunu qəbul edirəm və bütün vergilərin, mənfəət vergisi də daxil bütün vergilərin mənə aid olduğunu və tərəfimdən ödəniləcəyini qəbul edirəm.

4. Vergi daxil olmaqla, sifariş məhsulu ilə bütün məhsul alışlarını kredit kartı və ya şirkət hesabına bank köçürməsi yolu ilə ödəyəcəyəm.

5. Üzv və Ersağ Azərbaycan MMC. Şti arasında yarana biləcək hər cür mübahisələrdə Türkiyə Respublilası qanunlarının qüvvədə olduğunu və Denizli məhkəmələrinin səlahiyyətli olduğunu qəbul edirəm ;

6. Ersağ Azərbaycan MMC Şirkətin bütün məhsulları üçün qiymət, mükafat, qazanc, marketinq və s. dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

7. Müstəqil üzvlər mükafatlarını şirkət prinsiplərinə uyğun olaraq mövcud marketinq sisteminə uyğun olaraq alacaqlar.

8. Mükafatlar və karyera endirimləri ƏDV Xaric qiymətə üzərinə hesablanır.

9. Mükafatlar iş ayının son iş günündən sonrakı ayın 20-dən 25-dək ödənilir.

10. 80 manatlıq və yuxarı qiymətli sifarişlərdə kargo pulsuzdur. 80 manatdan az sifarişlərdə isə  kargo qiyməti 5 manatdır.

11. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti-nin üzvü olaraq endirimli məhsullar almaq hüququ əldə edirsiniz, bu endirim nisbətləri Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti-nin şəbəkə marketinq sistemindəki özünün yaratdığı karyerası ilə adlandırılır.

12. Bu karyeralar; 10 %, 15 %, 21 %, rəhbər köməkçisi 27 %, rəhbər 33 % nisbətindədir. Bu karyeralara heç bir vəzifə, səlahiyyət və ya nümayəndəlik verilmir. Üzvlərin hər cür qanuni hərəkətləri və qanuni aktları, sözləri və hərəkətləri yalnız həmin üzvün şəxsi fikri və hərəkətidir və Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti  hər hansı bir şəkildə məsuliyyət daşımır. Bu hərəkətlərdən və əməliyyatlardan irəli gələn hər cür inzibati, qanuni və cərimə məsuliyyəti həmin üzvə aiddir. Ersağ Azərbaycan MMC. Şti şirkəti bu hərəkətlər və əməliyyatlar səbəbindən hər hansı bir şəkildə zərər görərsə, bu ziyanı həmin üzvdən qanuni mənafeyi ilə birlikdə almaq hüququ vardır.

13. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti-nin üzvləri endirimli məhsul almaq hüququ olan insanlar olduğu üçün üzvlüyünü istənilən vaxt ləğv edə bilərlər. Bunun üçün heç bir ödəniş edilmir.

14. Özləri üçün yeni üzvlərin yaradılması nəticəsində üzvlər ay ərzində üzv yaratma/ məşğulluq göstəricilərinə görə bonuslar qazanırlar. Fəaliyyət tələbini yerinə yetirməyən üzvlər heç bir halda qurduqları komandadan bonus qazana bilməzlər.

15. Üzvün aktiv olması üçün 10 % karyera bir (1), 15 % karyera iki (1), 27 % karyera üç (2), rəhbər köməkçisi (3) və beş (4) aktivlik göstərmək məcburiyyəti varkən, bu aktivlik həmin ay müddətində öz fərdi alımları ilə yaxud da həmin ay ərzində yeni üzv etdiyi üzvün iki balı əlavə edildiyi təqdirdə etibarlı hesab edilir.

16. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti. bir üzv olaraq, üzvlər fərqli karyeralara gəlsələr də, öz seminarlarını və iclaslarını şəxsən etməlidirlər. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti. təşkil etdiyi seminarlarda üzvlər karyeralarından asılı olmayaraq seminar haqqını ödəmədən seminarlardan faydalana bilərlər. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti. karyerasından asılı olmayaraq üzvlərindən heç birinə təlim, seminar üçün əlavə haqq ödəmir.

17. Sifarişimdə göstərdiyim başlıq üzv nömrəsi və Türkiyə Respublikasının şəxsiyyət nömrəsinin doğru olduğunu bəyan edirəm. Hər hansı bir səhv təqdimat zamanı Ersağ Azərbaycan MMC. Şti məsuliyyət daşımır və məsuliyyət mənə aiddir.

18. Üzv olaramsa, Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti şəxsi məlumatlarımın lazımi şəxslər və ya təşkilatlarla işlənməsi, saxlanması və bölüşdürülməsini qəbul edirəm və bəyan  edirəm.

19. Həyat yoldaşımın və eyni soyadlı övladlarımın (anamın/ atamın) eyni/ oxşar məhsul istehsal edən şəbəkə iş sisteminə sahib olan hüquqi və ya fiziki şəxslərin,in başqa bir sponsorunun üzvü olmadığını elan edirəm. Bunun əksi ilə əlaqədar hallar mövcuddursa, düzəlişin ediləcəyini və müvafiq tədbirlərin tətbiq olunacağını qəbul edirəm.

20. Üzvün üzvlük müqaviləsinin maddələrində göstərilən qaydaları tətbiq etməsi halında, müstəqil üzv tərəfindən edilən hər cür satışda (elektron ticarət kanalları daxil olmaqla) istehlakçıya məhsul və xidmət dəstəyi veriləcəkdir.

21. Elektron ticarət saytlarında edilən satışlarda, Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti tərəfindən təmin edilən (məhsulla bağlı problem olduqda) mübadilə yoxdur. Şirkətimizin tərəf müqabili şirkətimizin üzvü olan üzv/ müştəridir. Bu şəkildə edilən bütün satışların məsuliyyəti üzvə aiddir.

22. Sistemimizdə 33 % (müdir) karyerasında isə eyni iş xətti olduğuna görə fərqli bir network (şəbəkə) marketinq şirkətində üzvlük qeydi ola bilməz. Əks davranışın aşkarlanması halında üzvlüyünə son veriləcəkdir.

23. Rəsmi saytımız olan “www.ersag.com.az/” xaricində, sosial mediadan və digər satış platformalarından (facebook, instagram, letgo, git git, n11, hamısı burada, trendyol və s.) əldə edilən məhsullarımızın geri qaytarılması və dəyişdirilməsi ilə əlaqədar şirkətimiz heç bir zəmanət vermir.

24. Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti şirkətinin məhsullarını Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti-nin rəsmi web saytındakı nəşr edilən məsələlər istisna olmaqla və həmçinin müvafiq nazirliklərin nəşr etdikləri təlimatlar və əsasnamələr və istənilən qanunvericilik əsasında reklamını və tanıtımını həyata keçirməyəcəyimi qəbul edirəm və öhdəmə götürürəm.

       * Üzvün açıq razılıq mətninə daxil olmaq üçün buraya daxil olun.

Ersağ Azərbaycan  MMC. Şti şirkətinin üzvü/ müştərisi olduqdan sonra bu cür satışlar etməyəcəyimi, bu öhdəliyimə zidd hərəkət etməyim şirkət tərəfindən müəyyən edildiyi zaman şirkətin qeydlərini dəlil olaraq qəbul etdiyimi və mənə qarşı qaldırılacaq bütün məhkəmə iddialarını indidən qəbul etdiyimi, üzvlüyə dair müraciətimi şirkət prinsipləri haqqında və bu bu məsələlər barədə məlumatlandırılmış olaraq və tamamilə özü sərbəst iradəmlə, heç bir təzyiq altında olmadan qəbul edirəm, bəyan edirəm və öhdəmə götürürəm.