Vebsaytın İstifadə Şərtləri Hörmətli istifadəçi, Ersağ Veb saytına xoş gəlmisiniz. Aşağıdakı "İstifadə Şərtləri" Ersağ tərəfindən sizə, dəyərli istifadəçilərimizə təqdim edilən məlumat və xidmətlərin təqdimatı ilə bağlı müddəaları tənzimləyir. Ersağ internet saytına daxil olan və ya saytdakı formaları dolduran hər bir istifadəçi “Müəllif Hüquqları Məlumatı”, “Məxfilik Müqaviləsi” və “İstifadə Şərtləri”ndə yer alan müddəaları oxumuş və qəbul etmiş sayılır. İstifadə qaydaları

1) Ersağ veb-saytının viruslardan və oxşar proqram təminatından azad olmasını təmin etmək üçün mövcud vasitələr daxilində ehtiyat tədbirləri görülsə də, istifadəçi özünün virusdan qorunma sistemini təmin etməyə və son təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazımi mühafizəni təmin etməyə borcludur. Bu kontekstdə istifadəçi Ersağ internet saytına daxil olması səbəbindən proqram təminatı və əməliyyat sistemlərində baş verə biləcək bütün səhvlərə və onların birbaşa və ya dolayı nəticələrinə görə məsuliyyət daşıdığını qəbul edir.

2) Hər cür qiymətlər, məlumat, şəkillər, təsvirlər və xəbərlər (qısacası Ersağ saytındakı "məlumat" yalnız tanıtım və məlumatlandırma məqsədi daşıyır. İstifadəçi heç bir şəkildə saytda qeyd olunan "məlumatların" səhv olduğunu, ya da bu məlumatlara istinadən zərərə uğradığını idddia edə bilməz.İstifadəçi məlumatlara istinad edərək əməliyyat etmək niyyətində olduqda, istifadəçi Ersağdan yekun və etibarlı məlumat almaq məcburiyyətində olduğunu və internet saytında dərc olunan məlumatların aktual olmadığı təqdirdə Ersağ-ın heç bir məsuliyyət daşımadığını qəbul edir.

3) Ersağ öz mülahizəsinə uyğun olaraq istənilən vaxt saytın məzmununu dəyişdirmək, istifadəçilərə təqdim olunan hər hansı xidməti dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Ersağ internet saytının xətasız olması üçün hər cür tədbir görsə də, saytda mövcud və ya baş verə biləcək xətalarla bağlı heç bir zəmanət verilmir.

4) İstifadəçilərlə Ersağ arasında yarana biləcək mübahisələr halında Ersağ elektron qeydləri dəlil olaraq qəbul ediləcək. 5) Sayt Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq qurulur və fəaliyyət göstərir. Azərbaycan qanunları tətbiq olunacaq və Azərbaycan məhkəmələri saytla bağlı mübahisələrin həllində səlahiyyətli olacaq.

6) Ersağ internet saytı xəbərdarlıq etmədən “istifadə şərtləri”nin istənilən maddəsini dəyişdirmək, yeniləmək və ya ləğv etmək hüququna malikdir. Hər hansı düzəliş edilmiş, yenilənmiş və ya ləğv edilmiş müddəa dərc edildiyi tarixdə bütün istifadəçilər üçün etibarlı olacaqdır. Bu saytdan istifadə etməklə siz bu "İstifadə Şərtləri"ndə ediləcək hər hansı düzəlişləri və dəyişiklikləri qəbul etmiş sayılırsınız. Bu mətndə olan hüquqi məsuliyyətləri qəbul etmədiyinizi bildirsəniz, bu Vebsaytdan istifadə etməyin.